KNÄREDS KYCKLING

Ett familjeföretag i tredje generationen

Kvalitet sedan 1958

Knäreds Kyckling startade 1958 på ett litet torp i utkanten av Knäreds samhälle. Irma och Göte Karlsson som på den tiden födde upp höns, kalkon, gäss och kycklingar, gav sitt företag namnet Knäreds Fjäderfäprodukter. 

1968 byggdes ett nytt slakteri på ett industriområde vid Lagan i Knäred, där det fortfarande finns kvar. I samband med att Irma och Göte tog ett steg tillbaka 1974, gjordes en större utbyggnad av slakteriet och sönerna Lars-Göran, Conny och Anders tog över företaget. Vid den tiden bytte även företagets namn till Knäreds Kyckling AB. Företaget har hittills utvidgas och moderniserats i sin tur. Idag har Knäreds Kyckling ca 22 st anställda och slaktar ca 1 500 000 kycklingar per år. Ägaren som är tredje generationen Karlsson driver företaget in i framtiden.

Närproducerat vs ekologiskt.

Våra uppfödare finns inom ett avstånd till slakteriet på mellan 5 – 45 km varav över 90% ligger inom en radie på 5 km. Ju kortare avstånd vi har till uppfödarna desto mindre tid behöver djuren vara ute på vägarna, vilket i sin tur leder till att de blir mindre stressade. Lastning av djuren sker nattetid hos uppfödaren, för att även i detta moment minska stressen för djuren. I genomsnitt per år hinner uppfödarna med att föda upp 6 – 7 omgångar.

Djuromsorg och hygien

Djuromsorg och hygien är ett viktigt inslag i kycklinguppfödning och därför lägger man ner mycket arbete på god skötsel av djuren, rengöring av stallar etc. Uppfödaren måste också följa en av världens strängaste djurskyddslag och ett unikt Djuromsorgsprogram utformat av branschorganisationen Svensk Fågel. Kycklingarna levereras från kläckeriet ut till uppfödaren omedelbart efter kläckning och väger då cirka 40 gram. Innan kycklingarna anländer till uppfödaren ute på gården förbereder han/hon stallet noggrant. Stallet är vid kycklingarnas ankomst rent och torrt, golvet är fyllt av hackad halm eller kutterspån. Temperatur, ljus och fuktighet är noggrant inställt för att passa de dag gamla kycklingarna. Vatten och foder är naturligtvis också placerad för att anpassas efter kycklingarnas storlek.

Inga burar

Kycklingarna går under hela uppfödningstiden fritt på golvet inomhus och hålls således aldrig i burar. Möjlighet finns att picka och sprätta i strömaterialet. Kycklingen har under hela sitt liv alltid fri tillgång till vatten och foder. Fodret är ett foder framtagit speciellt till kycklingar och innehåller till största delen spannmål men också proteiner så som raps och soja vilken är Gmo-fri, vitaminer och mineraler.

Ansvarsfull soja

All soja som Knäreds kyckling AB använt under 2018, är certifierad enligt ProTerra eller RTRS via foderföretagen Lantmännen och Svenska Foder i egenskap av importörer av soja.  All soja som används till kyckling hos våra bönder är GMO-fri.

Temperatur

Temperatur, ljus och fuktighet i stallet kontrolleras ständigt för att ge kycklingen bästa möjliga uppväxtmiljö varje dag under hela uppväxten. I början är kycklingstallet uppvärmt till cirka 30ºC, sedan sänks temperaturen successivt ner till cirka 20ºC när kycklingen blir allt större. För att kycklingarna ska trivas krävs att luftfuktigheten är hög, mellan 50 och 70 procent. Det är därför viktigt att ventilationen regleras med största omsorg.

Beläggning

I de flesta andra länderna regleras inte beläggningen i kycklingstallet. I Sverige tillåter djurskyddslagen max 20 kilo fågel per kvadratmeter. De uppfödare som är med i Svensk Fågel och följer det av Djurskyddsmyndigheten godkända och kontrollerade “Klassnings- och Omsorgsprogrammet” tillåts till högre djurbeläggning under förutsättning att uppfödarens stall har godkänts och klassats av rikslikaren. Ju bättre anläggning och stallmiljö uppfödaren har, desto högre beläggning är tillåtet. De bästa anläggningarna, med de högsta poängen enligt Djuromsorgsprogrammet, får ha upp till 36 kilo fågel per kvadratmeter, dock högst 25 djur per kvadratmeter, viket uppnås under slaktdagen.

Rengöring

Uppfödare i Svensk Fågel tillämpar “all-in-all-out-moteden”. Det innebär att man inte får sätta in nya djur i stallet innan alla djur från tidigare omgång i stallet har slaktats. Sedan lantbrukaren har levererat kycklingarna till slakt rengörs stallet noggrant. Gödseln körs ut och stallet tvättas och desinficeras omsorgsfullt. Därefter får stallet torka och stå tomt 1-2 veckor innan lantbrukaren åter förbereder stallet för en ny omgång av kycklingar. Källa: Svensk fågel.

Vår kyckling är så mör att du märker skillnaden – Och det är ingen tillfällighet

90% av våra frigående kycklingar kommer från gårdar inom en radie av 5 km från slakteriet.

Att transportera kycklingar från gården till slakteriet är nödvändigt. Med våra korta transporter från närliggande gårdar, oftast mindre än 5 km, begränsar vi tiden då djuren måste stå i trånga utrymmen och undviker den stress som kan uppstå vid transport. Vi förflyttar kycklingarna under nattetid för att skapa så lite oro som möjligt. Personalen arbetar i starkt nedsatt ljus så att flocken bibehåller sitt lugn.